Rôzne

Tento recept ste nečítali..:)

Sú dnešné ženy v domácnosti, matky, manželky naozaj tak vyťažené?

Myslíte si, že preháňajú ?! Je teraz  žena naozaj pod obrovským tlakom ?!

 

 

You Might Also Like